INFORMACJE POCZĄTKOWE

Czym są zasady muzyki?

Zasady muzyki to przedmiot realizowany w I oraz II stopniu szkoły muzycznej – podstawowa wiedza o muzyce. Nie ma takiej możliwości, by poruszać się w świecie muzyki nie znając terminologii zachodzących w niej zjawisk. Każdy z elementów dzieła muzycznego (melodyka, rytmika, harmonika, dynamika, agogika, artykulacja, kolorystyka) rządzi się swoimi prawami. Warto je poznać.
Oferuję korepetycje dla uczniów szkół muzycznych.
Czasem program szkolny realizowany jest zbyt szybko i brakuje w nim wystarczającej ilości przykładów i ćwiczeń, by dobrze zrozumieć dane zjawisko. Znajomość zasad muzyki nigdy nie jest potrzebą samą w sobie. To jedynie pomost do tego, by zrealizować inny cel, ten na którym najbardziej Ci zależy.

JEŚLI TWORZYSZ WŁASNĄ MUZYKĘ

Znajomość zasad muzyki przyśpieszy proces komponowania utwór.

Wiedza z zasad muzyki jest jednym z tych elementów, który sprawia, że praca nad kompozycją staje się przyjemniejsza i łatwiejsza. Pozwala wiernie zapisać to, co podpowiada wyobraźnia. Pomaga także rozwiązać jeden z poważniejszych problemów, niemal wszystkich niedoświadczonych kompozytorów tzn. właściwe rozwinięcie utworu. Czytaj więcej
Mam tu na myśli sytuację, gdy powstał już jakiś pomysł, melodia czy nawet fragment utworu, lecz nie wiadomo, co napisać dalej. Lekcje z zasad muzyki pozwalają dokonać prawidłowej analizy danego fragmentu pod kątem melodycznym, rytmicznym, harmonicznym. Na podstawie wniosków będzie można się domyśleć, jak realizować dalszy ciąg utworu. Znając zasady muzyki komponowanie staje się o wiele prostsze.

UCZYSZ SIĘ KSZTAŁCENIA SŁUCHU LUB HARMONII

Podstawy zasad muzyki ułatwią dalszą naukę.

Żeby zacząć skutecznie działać w tym zakresie będzie Ci potrzebny chociażby podstawowy zakres wiedzy z zasad muzyki. Wszystkie czynności realizowane na lekcjach kształcenia słuchu oraz harmonii, dotykają zagadnień zawartych w tej dziedzinie.

ŚPIEWASZ LUB GRASZ NA INSTRUMENCIE

Czym jest metrum, takt i tempo?

Chcąc być samodzielnym w odczytywaniu zapisu nutowego, musisz wiedzieć czym jest metrum, takt, tempo, czym są znaki przykluczowe, klucze muzyczne, jak odczytywać właściwie wysokości nut oraz jak realizować rytm odzwierciedlony w wartościach rytmicznych. Czytaj więcej
Powinieneś również wiedzieć jak zrealizować różnego rodzaju oznaczenia i skróty literowe. Określają one agogikę, dynamikę, artykulację i wiele innych zjawisk. Na moich lekcjach gry na pianinie wszystkie niezbędne terminy wyjaśniam, tak by można było zrealizować każdy utwór.

LEKCJE Z ZASAD MUZYKI

Jak prowadzę lekcje z zasad muzyki?

Identycznie jak w przypadku innych przedmiotów, sposób realizacji zajęć jest uzależniony od celu, wieku ucznia oraz poziomu, od jakiego zaczynamy. Zasady muzyki są jedynie narzędziem umożliwiającym osiągnięcie celu właściwego, dlatego koncentruję się na tym, by nigdy nie stracić go z oczu. Uczę tych zagadnień, które będą potrzebne w najbliższym czasie, bo jak wiadomo wiedza nieużywana szybko ucieka z pamięci. Lekcje z zasad muzyki mogę również przeprowadzić w formie kursu, dzięki któremu zdobyta wiedza będzie mogła być wykorzystywana wielokrotnie w przyszłości. Czytaj więcej
Podczas lekcji gry na pianinie tłumaczę te zagadnienia, które akurat są potrzebne, by można było zrealizować dany utwór. Ucząc kształcenia słuchu lub harmonii, uzupełniam braki w takim zakresie, który jest potrzebny do realizacji aktualnego zadania. Zdarza się również, że osoby tworzące muzykę potrzebują podstawowej wiedzy, by w ogóle zacząć działać. W zależności od potrzeb, mogę przeprowadzić ten przedmiot gruntownie, realizując wszystkie zagadnienia zawarte w podręcznikach. Często jednak okazuje się, że tego wszystkiego jest za dużo, a cel jaki sobie założymy na zajęciach będzie wymagał jedynie wybiórczej wiedzy z tego przedmiotu. Sposób, w jaki tłumaczę jest przystępny. Korzystam z własnych materiałów, na podstawie których każdy uczeń robi swoje notatki. Są one proste, przejrzyste, napisane zrozumiałym językiem. W ramach zajęć dołączam ćwiczenia do realizowania w domu, które pomagają lepiej zrozumieć i zapamiętać określone zagadnienie.
Jeśli uczę osoby, które potrzebują gruntownej wiedzy z tego zakresu, wykorzystuję książki, np:
Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce – J. K. Lasocki
Zasady muzyki, skrypt dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia – Maria Biel

WIĘCEJ INFORMACJI O NAUCE GRY

Przeczytaj artykuły blogowe i dowiedz się więcej przydatnych informacji.

Realizacje w trakcie uzupełniania, zapraszamy wkrótce!